Điều khoản sử dụng - Miễn trừ trách nhiệm - FAQ

1. Extension tạo ra nhằm giúp mọi người thuận tiện hơn khi sử dụng thay vì phải truy cập vào Website

2. Toàn bộ thông tin đăng tải là do người dùng cung cấp. Người dùng đăng thông tin lên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin đó.

3. Chúng tôi không có trách nhiệm quản lý, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung đăng tải bởi người dùng.

FAQ

Cập nhật add-on/extension như thế nào?
Mặc định thì các trình duyệt sẽ tự động cập nhật phiên bản mới của tất cả add-on, extension ngay sau khi khởi động. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà bạn cần cập nhật thủ công hoặc bạn đã vô hiệu tự động cập nhật trên Firefox thì dưới đây là các cách để bạn có thể thực hiện. Đối với trình duyệt Google Chrome (hoặc các trình duyệt dựa trên Chromium), các bạn truy cập Menu > Công cụ khác > Tiện ích mở rộng (hoặc gõ trực tiếp vào thanh địa chỉ chrome://extensions/). Đánh dấu hộp kiểm "Chế độ dành cho nhà phát triển" rồi nhấn vào nút Cập nhật tiện ích ngay bây giờ.

Có thể tải ứng dụng review cửa hàng từ Google Store tại review cửa hàng - goople store

Cài đặt Extension review cửa hàng từ Google Web Store review cửa hàng - chrome extension